Menu

Advies

“Onze nulmeting zorgt dat u niet voor verrassingen komt te staan. “

De bouwtechnische keuring is een nulmeting en vaak de eerste stap in uw
bouwproces. Als wij deze keuring voor u uitvoeren, zien wij het als onze
taak om een objectief oordeel  te vellen over uw (toekomstige) woningen
of bedrijfsruimtes met als doel:

  • vaststellen bouwaard en -wijze
  • inzicht in onderhoudstoestand
  • inzicht in voorkomende gebreken en/of tekortkomingen
  • benoemen van vermoede (dus niet vastgestelde) gebreken
  • raming opstellen van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen

 

nieuw