nieuw

De bouwtechnische keuring is een nulmeting en vaak de eerste stap in uw bouwproces. Als wij deze keuring voor u uitvoeren, zien wij het als onze taak om een objectief oordeel te vellen over uw (toekomstige) woningen of bedrijfsruimtes met als doel:

  • vaststellen bouwaard en -wijze
  • inzicht in onderhoudstoestand
  • inzicht in voorkomende gebreken en/of tekortkomingen
  • benoemen van vermoede (dus niet vastgestelde) gebreken
  • raming opstellen van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen