Een bouwbestek is een omschrijving plus tekening van een uit te voeren werk, aldus het woordenboek. Achter deze eenvoudige woorden gaat echter een heleboel schuil, denk bijvoorbeeld aan:

  • detailinformatie,
  • keuze bouwmaterialen,
  • voorschriften en Voorwaarden.

Wij stellen een dusdanig bouwbestek op, dat aannemers betrouwbare offertes kunnen uitbrengen met een te verwaalozen post “onvoorzien werk”. Met het bouwbestek in de hand kunnen wij u helpen bij het beoordelen en selecteren van de offertes van aannemers, installateurs en diverse toeleveranciers. De partijen die u contracteert weten precies wat er van ze wordt verwacht. Dit verkleint de kans op meningsverschillen tijdens het bouwproces.