Kostenraming

“Wie kan rekenen, rekent op onze kostenraming.”

Bij het inschatten of een bouwproject haalbaar en rendabel is, kunt u rekenen op onze kostenraming. Een kostenraming is een rapport waar de kosten op een rij worden gezet, maar ook rekening wordt gehouden met:

 • de vele procedures, zoals aanvraag vergunning, wijziging bestemmingsplan, Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik, splitsingvergunning etc.
 • toetsing bij tal van relevante organisaties, zoals brandweer, gemeente etc.
 • voortgangsvertraging, door bijvoorbeeld: belanghebbende met tegenstrijdige belangen e.d.

Wij zetten graag onze jarenlange kennis en kunde in om uw kostenraming snel, accuraat en inzichtelijk op te stellen. Dan ziet u in één oogopslag waar u met uw bouwproject op kunt rekenen.

Directievoering

“Op koers blijven met onze directievoering.”

Als de koers van het bouwproject is bepaald en het startschot is gegeven, wilt u de garantie hebben dat de eindstreep wordt gehaald. Wij bieden u hiervoor onze dienst “directievoering” aan. Bij directievoering onder onze hoede kunt u rekenen op:

 • continue aansturing betrokken partijen
 • bewaking contractuele afspraken
 • initiëren activiteiten
 • accurate correctie bij afwijkingen
 • gevraagd en ongevraagd advies
 • centraal plaatsen van uw belangen

Kortom: met onze directievoering streven wij naar het optimum in bouwproces, -kosten en -kwaliteit. Wij leveren hiermee een eindresultaat waar u relaxt naar uit kunt zien.

Oplevering

“Oplevering is voor ons de start van de overdracht.”

De oplevering van het bouwproject is geen eindpunt, maar het startpunt van de juridische overdracht. Het bouwwerk wordt van de aannemers overgedragen aan de opdrachtgever. Voor de acceptatie van deze overdracht is het belangrijk dat het pand op bouwtechnische aspecten wordt beoordeeld. Wij kunnen u begeleiden bij de beoordeling. Zo’n beoordeling stelt veelal voor 90% vast dat de opdracht conform het contract is uitgevoerd. De resterende 10% gaat over gebreken zoals:

 • geen rioolaansluiting
 • lekkage
 • ontbrekende zaken, zoals bijv. sanitaire onderdelen en onvoldoende ventilatievoorzieningen

Nadat de aannemer de gebreken heeft verholpen, kunt u akkoord gaan met de overdracht en is de oplevering een feit.

Let op: als u de directievoering voor het bouwproject bij ons heeft ondergebracht zal de lijst van gebreken beperkt zijn. Wij streven namelijk naar maximale aan- en bijsturing tijdens het bouwproces.