Menu

Tekenwerk

“Tekenwerk van a tot z.”

Voordat de eerste bouwvakker aan de gang gaat in uw pand, hebben wij al
het nodige tekenwerk verricht. Qua tekenwerk doorlopen wij de volgende
stappenmet u:

Schetsontwerp; op basis van uw opdracht- en informatieverstrekking
leveren wij één tot drie schetsontwerpen aan. Uw keuze hierin en eventueel
aanvullende informatie brengt ons naar de volgende tekenfase.
Voorlopig ontwerp; rekeninghoudende met architectonische, constructieve, grondmechanische en installatietechnische eisen en mogelijkheden wordt de hoofdvorm van het pand op ruimteniveau uitgewerkt. Aanzichten, doorsneden en situatietekeningen worden gemaakt.

Definitief ontwerp; het voorlopige ontwerp wordt verder gedetailleerd en getoetst aan het bouwbesluit van de Rijksoverheid. In deze fase worden definitieve beslissingen genomen over de plattegronden, gevels, wanden, vloerdikten, toe te passen techniek etc.

Bestektekening; het bestek en de bestektekening(en)  vormen samen het
bouwbestek welke voornamelijk een offerte-tool is voor het
aanbestedingsproces en dient als contractstuk. Maatvoeringen, hoogtematen,
materialen, kwaliteitseisen e.d. staan er in aangegeven, zodat aannemers weten waar zij hun offerte op moeten baseren.

Werktekening; de bestektekening wordt in deze fase zodanig gedetailleerd (op onderdelen) dat het als productie-tool kan dienen. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld een metselaar aan de slag of een kozijnenfabrikant gaan produceren.

Revisietekening; alle tekeningen ten spijt, er wordt zelden 100% conform de tekeningen gebouwd. Bij een oplevering zal blijken dat voortschrijdend inzicht, onvoorziene beperkingen, budgetbestellingen e.d. voor (zichtbare) afwijkingen hebben gezorgd. De revisietekening wordt na oplevering van het pand gemaakt en legt de daadwerkelijke situatie vast.