Voordat de eerste bouwvakker aan de gang gaat in uw pand, hebben wij al het nodige tekenwerk verricht. Qua tekenwerk doorlopen wij de volgende stappen met u:

Schetsontwerp

Op basis van uw opdracht- en informatieverstrekking leveren wij één tot drie schetsontwerpen aan. Uw keuze hierin en eventueel aanvullende informatie brengt ons naar de volgende tekenfase. Voorlopig ontwerp; rekeninghoudende met architectonische, constructieve, grondmechanische en installatietechnische eisen en mogelijkheden wordt de hoofdvorm van het pand op ruimteniveau uitgewerkt. Aanzichten, doorsneden en situatietekeningen worden gemaakt.

Definitief ontwerp

Het voorlopige ontwerp wordt verder gedetailleerd en getoetst aan het bouwbesluit van de Rijksoverheid. In deze fase worden definitieve beslissingen genomen over de plattegronden, gevels, wanden, vloerdikten, toe te passen techniek etc.

Bestektekening

Het bestek en de bestektekening(en)  vormen samen het bouwbestek welke voornamelijk een offerte-tool is voor het aanbestedingsproces en dient als contractstuk. Maatvoeringen, hoogtematen, materialen, kwaliteitseisen e.d. staan er in aangegeven, zodat aannemers weten waar zij hun offerte op moeten baseren.

Werktekening;

De bestektekening wordt in deze fase zodanig gedetailleerd (op onderdelen) dat het als productie-tool kan dienen. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld een metselaar aan de slag of een kozijnenfabrikant gaan produceren.

Revisietekening

Alle tekeningen ten spijt, er wordt zelden 100% conform de tekeningen gebouwd. Bij een oplevering zal blijken dat voortschrijdend inzicht, onvoorziene beperkingen, budgetbestellingen e.d. voor (zichtbare) afwijkingen hebben gezorgd. De revisietekening wordt na oplevering van het pand gemaakt en legt de daadwerkelijke situatie vast.