Omgevingsvergunning

“De omgevingsvergunning, de fundering van het bouwplan”

Om te mogen bouwen of verbouwen is vaak een omgevingsvergunning nodig. Doordat er binnen ons team veel kennis van de regelgeving aanwezig is, bent u bij ons voor de bouwaanvraag aan het juiste adres.

Ook veranderingen aan panden met het label “beschermd stadsgezicht” en monumenten zijn vergunningsplichtig. Na gedegen advies vanuit onze vakkennis vertalen wij uw programma van eisen in de benodigde tekeningen en zorgen dat de aanvraag aan de gestelde eisen voldoet.

Splitsingsvergunning

“Eén plus één is drie.”

Om aparte woningen en/of bedrijfsruimtes te krijgen binnen één kadastrale eenheid  moet een splitsingsprocedure worden opgestart. Bij ons kunt u rekenen op expertise als het om splitsingen gaat. Ronald Polman, directeur / eigenaar, heeft  in zijn jonge jaren meegelopen op de afdeling vergunningen van de gemeente Amsterdam.

Met deze ervaring en de actuele kennis van regelgeving en gedragscode kunnen wij u de complexe materie van de procedure uit handen nemen. Van het doen van een bouwkundige opname tot het vervaardigen van de tekeningen, wij verzorgen het  hele pakket. Met een toegezegde splitsingsvergunning kan het bouwproces voortvarend worden voortgezet.

Let op: er komt veel kijken bij een splitsingsprocedure. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op de website van de gemeente: https://www.amsterdam.nl

Het zal een geruststelling zijn dat wij u met al het genoemde van dienst kunnen zijn. Het item bouwtechnische keuring lichten wij toe.

Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik (voorheen ‘Gebruiksvergunning’)

“Wij zijn gebrand op uw Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik”

Afhankelijk van de situatie van uw pand moet een Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik bij de gemeente worden aangevraagd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een dagverblijf waarin meer dan 10 mensen, jonger dan 12 jaar, tegelijk aanwezig  zijn of meer dan 10 personen ’s nachts verblijven. De vergunningsaanvraag geeft aan hoe de kans op en de gevolgen van brand worden geperkt én hoe de vluchtroutes zijn. De indiening van zo’n aanvraag doen wij graag voor u.

U kunt hierbij rekenen op de volgende ondersteuning:

  • invullen van formulieren
  • inzicht krijgen in plaatselijke bouwverordening
  • risico-inventarisatie en -evaluatie voor brandveiligheid (RI&E)
  • opstellen adviesrapport
  • indienen vergunningsaanvraag
  • gesprekken met belanghebbenden, zoals gemeente, brandweer etc.